Free Arabic demo lesson

Gravity Arabic level 1

Arabic course of standard Arabic for beginners. Serves as a great basic layer for your future studies of standard Arabic as well as Egyptian colloquial. The curriculum focuses on modern standard Arabic – fusha as well as pieces of Egyptian dialect as an introduction to Egyptian colloquial.

Kurz  štandardnej arabčiny pre začiatočníkov. Slúži ako skvelá základná vrstva pre vaše budúce štúdium štandardnej arabčiny ako aj egyptského hovorového jazyka. Učebné osnovy sa zameriavajú na modernú štandardnú arabčinu – fushu a tiez egyptský dialekt ako úvod do egyptského hovorového jazyka.

Sign for the free lesson below. We will get back to you and send a link to an online event.